tog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tog.

Từ điển Anh Việt

 • tog

  /tɔg/

  * danh từ

  ((thường) số nhiều) quần áo

  long togs

  (hàng hải) quần áo mặc khi lên bờ

  * ngoại động từ

  (từ lóng) mặc quần áo cho

  to tog oneself up

  ăn mặc đẹp; diện

Từ điển Anh Anh - Wordnet