togolese republic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

togolese republic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm togolese republic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của togolese republic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • togolese republic

    Similar:

    togo: a republic on the western coast of Africa on the Gulf of Guinea; formerly under French control

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).