toga virilis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toga virilis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toga virilis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toga virilis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toga virilis

    (ancient Rome) a toga worn by a youth as a symbol of manhood and citizenship

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).