toga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toga.

Từ điển Anh Việt

  • toga

    /'tougə/

    * danh từ

    áo dài (của người La mã xưa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toga

    a one-piece cloak worn by men in ancient Rome