toggle brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toggle brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toggle brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toggle brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toggle brake

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phanh gọng kìm

    phanh hàm