toggle key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toggle key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toggle key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toggle key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • toggle key

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  khóa lật phím

  toán & tin:

  phím bập bênh

  phím bật/ tắt

  phím toggle