sour oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sour oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sour oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sour oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sour oil

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  dầu chua

  dầu chưa trung hòa

  dầu nhiều lưu huỳnh