sourpuss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sourpuss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sourpuss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sourpuss.

Từ điển Anh Việt

  • sourpuss

    /'sauəpus/

    * danh từ

    (từ lóng) người bẳn tính; người quạu cọ

Từ điển Anh Anh - Wordnet