sour grapes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sour grapes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sour grapes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sour grapes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sour grapes

    disparagement of something that is unattainable

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).