sour gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sour gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sour gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sour gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sour gas

  * kỹ thuật

  khí sunfurơ

  thực phẩm:

  khí chua

  khí chứa lưu huỳnh