sourish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sourish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sourish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sourish.

Từ điển Anh Việt

 • sourish

  /'sauəriʃ/

  * tính từ

  hơi chua, nhơn nhớt chua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sourish

  * kinh tế

  hơi chua

  * kỹ thuật

  hơi chua

  hóa học & vật liệu:

  chua chua

  thuộc axit

Từ điển Anh Anh - Wordnet