souree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

souree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm souree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của souree.

Từ điển Anh Việt

 • souree

  nguồn

  double s. nguồn kép

  information s. (điều khiển học) nguồn thông tin

  key s. nguồn khoá

  message s. nguồn tin

  point s. nguồn điểm

  power s. nguồn năng lượng

  simple s. nguồn đơn