sour gourd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sour gourd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sour gourd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sour gourd.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sour gourd

  African gourd-like fruit with edible pulp

  Synonyms: monkey bread

  acid-tasting Australian gourd-like fruit with a woody rind and large seeds

  Similar:

  cream-of-tartar tree: Australian tree having an agreeably acid fruit that resembles a gourd

  Synonyms: Adansonia gregorii

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).