petrol station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrol station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrol station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrol station.

Từ điển Anh Việt

 • petrol station

  * danh từ

  trạm xăng dầu (bán xăng và các hàng hoá khác)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petrol station

  * kinh tế

  trạm xăng

  * kỹ thuật

  trạm bán xăng dầu

  trạm xăng dầu

  xây dựng:

  cột bơm xăng

Từ điển Anh Anh - Wordnet