petroleum tar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum tar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum tar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum tar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petroleum tar

  * kỹ thuật

  nhựa đường

  xây dựng:

  guđron

  hóa học & vật liệu:

  hắc ín dầu mỏ