petroleum refinery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum refinery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum refinery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum refinery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petroleum refinery

  * kỹ thuật

  nhà máy lọc dầu

  hóa học & vật liệu:

  công nghiệp dầu

  nhà máy chưng cất dầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • petroleum refinery

  Similar:

  oil refinery: a refinery for petroleum