petroleum basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum basin

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bồn chứa dầu mỏ

    bồn trũng chứa dầu khí