petroleum resin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum resin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum resin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum resin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum resin

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhựa dầu mỏ