petroleum future nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum future nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum future giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum future.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • petroleum future

    Similar:

    oil future: petroleum bought or sold at an agreed price for delivery at a specified future date

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).