petroleum wax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum wax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum wax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum wax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petroleum wax

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  mỡ dầu mỏ

  sáp dầu

  sáp không định hình