petroleum refining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum refining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum refining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum refining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petroleum refining

  * kinh tế

  nghề lọc dầu

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự lọc dầu mỏ

  sự tinh chế dầu mỏ