petroleum product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petroleum product

  * kỹ thuật

  môi trường:

  sẳn phẩm dầu mỏ

  hóa học & vật liệu:

  sản xuất dầu lửa