petroleum naphtha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum naphtha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum naphtha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum naphtha.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum naphtha

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    naphta dầu mỏ