petroleum bloom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum bloom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum bloom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum bloom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum bloom

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    huỳnh quang của dầu mỏ