petrol pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrol pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrol pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrol pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petrol pump

  * kỹ thuật

  bơm xăng

  máy bơm ga

  máy bơm nhiên liệu

  máy bơm xăng

Từ điển Anh Anh - Wordnet