petrolith nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrolith nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrolith giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrolith.

Từ điển Anh Việt

  • petrolith

    * danh từ

    đá dầu