petrol motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrol motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrol motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrol motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petrol motor

  * kỹ thuật

  động cơ ga

  động cơ xăng

  ô tô:

  động cơ ga solin