petrolene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrolene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrolene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrolene.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petrolene

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhựa petrolen