per nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

per nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm per giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của per.

Từ điển Anh Việt

 • per

  /pə:/

  * danh từ

  mỗi

  per annum: mỗi năm

  per diem (day): mỗi ngày

  per mensem (month): mỗi tháng

  per caput (capita): mỗi đầu người

  a shilling per man: mỗi người một silinh

  bởi, bằng, qua

  per steamer: bằng tàu thuỷ

  per rail: bằng xe lửa

  per post: qua bưu điện

  do (ai làm, gửi...), theo

  per Mr. Smith: do ông Xmít gửi

  per procurationem: ((viết tắt) per proc; per pro; p.p) theo quyền được uỷ nhiệm; thừa lệnh

  per se: do bản thân nó, tự bản thân nó

  settlement per contra: sự giải quyết trái ngược lại

  as per usual: theo thường lệ, như thói quen