perk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perk.

Từ điển Anh Việt

 • perk

  /pə:k/

  * nội động từ

  ngẩng đầu lên, vểnh lên, vểnh mặt lên (tự đắc, hỗn xược...) ((cũng) to-up)

  (+ up) vui tươi lên, phấn khởi lại (sau cơn buồn, cơn bệnh)

  * ngoại động từ (+ up)

  vểnh (đuôi...) lên, vênh (mặt...) lên

  làm bảnh cho, làm đỏm dáng cho (ai, bộ quần áo...)

  * tính từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) perky

  * danh từ

  (động vật học) (viết tắt) của perquisite

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • perk

  * kinh tế

  bổng lộc

  thù lao

  tiền phụ cấp tạm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perk

  Similar:

  fringe benefit: an incidental benefit awarded for certain types of employment (especially if it is regarded as a right)

  a limousine is one of the fringe benefits of the job

  Synonyms: perquisite

  perk up: gain or regain energy

  I picked up after a nap

  Synonyms: percolate, pick up, gain vigor