perlon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perlon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perlon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perlon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perlon

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    peclon (sợi polyamit)