perie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perie

    * kỹ thuật

    y học:

    viên nang mềm