peruke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peruke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peruke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peruke.

Từ điển Anh Việt

 • peruke

  /pə'ru:k/

  * danh từ

  bộ tóc giả

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • peruke

  Similar:

  periwig: a wig for men that was fashionable in the 17th and 18th centuries