perch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perch.

Từ điển Anh Việt

 • perch

  /pə:tʃ/

  * danh từ

  (động vật học) cá pecca

  * danh từ

  sào để chim đậu, cành để chim đậu

  bird taken its perch: con chim đậu xuống

  trục chuyển động giữa (xe bốn bánh)

  con sào (đơn vị chiều dài bằng khoảng 5 mét)

  (nghĩa bóng) địa vị cao, địa vị vững chắc

  come off your perch

  (xem) come

  to hop the perch

  chết

  to knock someone off his perch

  tiêu diệt ai, đánh gục ai

  * ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ

  xây dựng ở trên cao, đặt ở trên cao

  a town perched on a hill: một thành phố ở trên một ngọn đồi

  * nội động từ

  (+ upon) đậu trên (cành) (chim...); ngồi trên, ở trên (chỗ cao) (người)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • perch

  * kinh tế

  cá sơn

  cá vược

  * kỹ thuật

  mái đua

  mái hắt

  que sào

  xây dựng:

  cọc sào

  ôvăng

  hóa học & vật liệu:

  pec (đơn vị đo chiều dài bằng 5, 03m)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perch

  support consisting of a branch or rod that serves as a resting place (especially for a bird)

  a linear measure of 16.5 feet

  Synonyms: rod, pole

  a square rod of land

  Synonyms: rod, pole

  an elevated place serving as a seat

  any of numerous fishes of America and Europe

  spiny-finned freshwater food and game fishes

  any of numerous spiny-finned fishes of various families of the order Perciformes

  sit, as on a branch

  The birds perched high in the tree

  Synonyms: roost, rest

  cause to perch or sit

  She perched her hat on her head

  Similar:

  alight: to come to rest, settle

  Misfortune lighted upon him

  Synonyms: light