alight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alight.

Từ điển Anh Việt

 • alight

  /ə'lait/

  * tính từ

  cháy, bùng cháy, bốc cháy

  to set something alight: đốt cháy cái gì

  to keep the fire alight: giữ cho ngọc lửa cháy

  bừng lên, sáng lên, rạng lên, ngời lên

  faces alight with delight: mặt ngời lên niềm hân hoan

  * nội động từ

  xuống, bước cuống (ngựa, ôtô, xe lửa...)

  hạ xuống, đậu xuống, đỗ xuống (từ trên không) (máy bay, chim...)

  to light on ones's feet

  đặt chân xuống đất trước (khi ngã hay nhảy)

  (nghĩa bóng) tránh được tổn thất, tránh được tai hại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alight

  to come to rest, settle

  Misfortune lighted upon him

  Synonyms: light, perch

  come down

  the birds alighted

  Synonyms: climb down

  Similar:

  ablaze: lighted up by or as by fire or flame

  forests set ablaze (or afire) by lightning

  even the car's tires were aflame

  a night aflare with fireworks

  candles alight on the tables

  houses on fire

  Synonyms: afire, aflame, aflare, on fire