rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rod.

Từ điển Anh Việt

 • rod

  /rɔd/

  * danh từ

  cái que, cái gậy, cái cần

  cái roi, bó roi; (nghĩa bóng) sự trừng phạt (the rod) sự dùng đến voi vọt

  gậy quyền

  cần câu ((cũng) fishing rod)

  người câu cá ((cũng) rod man)

  sào (đơn vị đo chiều dài của Anh bằng khoảng gần 5 m)

  (sinh vật học) vi khuẩn que; cấu tạo hình que

  (từ lóng) súng lục

  (kỹ thuật) thanh, cần, thanh kéo, tay đòn

  to have a rod in pickle for somebody

  (xem) pickle

  to kiss the rod

  (xem) kiss

  to make a rod for one's own back

  tự chuốc lấy sự phiền toái vào thân

  to rule with a rod of iron

  (xem) rule

  spare the rod and spoil the child

  (tục ngữ) yêu cho vọt, ghét cho chơi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rod

  * kỹ thuật

  báng

  cần

  cấu bản lề

  cọc

  cọc tiêu

  đòn

  que

  que hàn

  sào tiêu

  thanh thép tròn

  thép thanh

  trụ

  vật lý:

  cấu đòn bẩy

  cấu thanh

  sào đo (trắc địa)

  thanh mức

  điện lạnh:

  đũa

  cơ khí & công trình:

  gậy nhỏ

  xây dựng:

  sào đo (đơn vị của anh bằng 5.092m)

  toán & tin:

  sào đo (đơn vị của Anh, bằng 5, 029m)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rod

  a long thin implement made of metal or wood

  any rod-shaped bacterium

  a visual receptor cell that is sensitive to dim light

  Synonyms: rod cell, retinal rod

  Similar:

  perch: a linear measure of 16.5 feet

  Synonyms: pole

  perch: a square rod of land

  Synonyms: pole

  gat: a gangster's pistol