perch bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perch bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perch bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perch bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perch bolt

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bulông ghép nhíp