perchloromethane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perchloromethane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perchloromethane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perchloromethane.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • perchloromethane

    Similar:

    carbon tetrachloride: a colorless nonflammable liquid used as a solvent for fats and oils; because of its toxicity its use as a cleaning fluid or fire extinguisher has declined

    Synonyms: carbon tet, tetrachloromethane

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).