pereia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pereia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pereia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pereia.

Từ điển Anh Việt

  • pereia

    * danh từ

    số nhiều

    xem pereion