perse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perse.

Từ điển Anh Việt

 • perse

  /pə:s/

  * tính từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) xanh xám

  * danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) màu xanh xám