pernis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pernis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pernis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pernis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pernis

    a common European bird of prey; dull brown with white-streaked underparts

    Synonyms: genus Pernis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).