perth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • perth

    the state capital of Western Australia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).