pern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pern.

Từ điển Anh Việt

  • pern

    /pə:n/

    * danh từ

    (động vật học) diều hâu ăn ong