perniciously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perniciously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perniciously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perniciously.

Từ điển Anh Việt

 • perniciously

  * phó từ

  độc, nguy hại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perniciously

  Similar:

  insidiously: in a harmfully insidious manner

  these drugs act insidiously

  banefully: in a noxiously baneful way

  this banefully poisoned climate