passenger transport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger transport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger transport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger transport.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • passenger transport

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  chuyên chở hành khách

  sự vận tải hành khách

  xây dựng:

  vận tải hành khách