passenger-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger-boat.

Từ điển Anh Việt

  • passenger-boat

    * danh từ

    thuyền/ tàu chở khách