passenger kilometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger kilometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger kilometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger kilometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger kilometer

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hành khách-kilomet