passenger fare nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger fare nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger fare giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger fare.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger fare

    * kinh tế

    giá vé hành khách