passenger carriage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger carriage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger carriage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger carriage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger carriage

    * kỹ thuật

    xe chở hành khách