passenger ferry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger ferry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger ferry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger ferry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger ferry

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    phà chở khách đi bộ